– Maatschap CHRONIKOS –

Specialisten in de ouderenzorg

– Maatschap CHRONIKOS –

Wij richten ons op kwetsbare ouderen en chronisch zieken, ongeacht hun verblijfplaats

– Maatschap CHRONIKOS –

Ons doel is het bereiken of behouden van een zo optimaal mogelijk functioneren

– Maatschap CHRONIKOS –

Kwaliteit van leven staat bij onze aanpak voorop

– Maatschap CHRONIKOS –

Wij hanteren een integrale, probleem georiënteerde methode van diagnostiek

– Maatschap CHRONIKOS –

Wij interveniëren op het niveau van ziekten, ziektegevolgen en het zorgsysteem

– Maatschap CHRONIKOS –

Kortom, wij zijn volop in ontwikkeling

Onze Maatschap…

Maatschap CHRONIKOS bestaat uit ondernemende, zelfstandige werkende specialisten ouderengeneeskunde. Wij werken op interim basis bij verschillende soorten zorgaanbieders. Naast het werk als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis hebben wij ook ervaring met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld:

 • Taakherschikking/invoering werken met een verpleegkundig specialist of physician assistant / opleiden van een verpleegkundig specialist;
 • Optreden als BOPZ-arts / Wzd-arts;
 • Opleiden van een specialist ouderengeneeskunde.

Ook buiten het verpleeghuis zijn we actief, bijvoorbeeld:

 • Consultatie aan huisartsen;
 • Advisering over de organisatie van een behandeldienst;
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van de functie “Behandeling” bij een thuiszorgorganisatie;
 • Opstellen van medische verklaringen.

Maatschap CHRONIKOS werkt nauw samen met Chronikos BV.

Recente of huidige opdrachten…

 • Behandeling van cliënten in diverse verpleeghuizen (PG, somatiek, revalidatie, palliatieve zorg);
 • Consultatie van huisartsen;
 • Invoering werken met een verpleegkundig specialist in een verpleeghuis;
 • Opleiden van een verpleegkundig specialist;
 • Optreden als BOPZ-arts;
 • Opleiden van een specialist ouderengeneeskunde;
 • Verrichten van werkzaamheden voor een GGZ-instelling
 • Advisering bij de oprichting van een zorghotel;
 • Uitvoeren van avond- en nachtdiensten;
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van de functie Behandeling bij een thuiszorgorganisatie
Sluit Menu